ORTA DÜZEY YÖNETİCİ

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ODY Belgeli Personel İstihdam Etme Zorunluluğu 30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY veya ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.

Ody türü mesleki yeterlilik belgesi 4' e ayrılır.

                                        ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
                                        ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
                                        ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
                                        ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı
 
YOLCU TAŞIMACILIĞI DERS SAATLERİ
KONULAR
ÜDY1 ÜDY2 ODY1 ODY2
Minimum Eğitim Süresi (Ders Saati) 125 109 89 74
MEVZUAT VE HUKUK 40 24 39 24
Ulaştırma Mevzuatı 9 5 9 5
Ulusal 5 5 5 5
Uluslararası 4 0 4 0
Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri 10 10 10 10
Anayasa 2 2 2 2
Ticaret Hukuku 2 2 2 2
İş Hukuku 2 2 2 2
Medeni Hukuk 2 2 2 2
Vergi Hukuku 2 2 2 2
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 6 6 6 6
Yasal Sorumluluklar 3 3 3 3
Sorumluluk Sigortaları 3 3 3 3
Sözleşmeler 6 3 6 3
Ulusal  3 3 3 3
Uluslararası 3 0 3 0
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 3 0 2 0
Dolaşım Düzenlemeleri ve Sınır Gerçiş Uygulamaları 3 0 3 0
Uluslar arası Konvansiyonlar 3 0 3 0
İDARİ ve MALİ YÖNETİM 41 41 21 21
Mali Yönetim 11 11 8 8
Finansal Yönetim 3 3 2 2
Taşıma Maliyetlerinin Hesaplanması 6 6 5 5
Vergi Kanunları ve Uygulamaları 2 2 1 1
İdari Yönetim 30 30 13 13
Müşteri İlişkileri Yönetimi 5 5 2 2
Pazarlama 5 5 2 2
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi 5 5 2 2
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi 5 5 2 2
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri 3 3 2 2
Otobüs/Turizm İşletmesi Yönetimi 7 7 3 3
PAZAR/PİYASA ŞARTLARI 16 16 7 7
Taşımacılık Politikaları 3 3 1 1
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar 2 2 1 1
Kurum ve Kuruluşlar 3 3 1 1
Pazara Giriş Şartları 5 5 2 2
Teknik Standartlar 3 3 2 2
Yolcu Taşımacılığı 10 10 4 4
GÜVENLİK 18 18 18 18
İlkyardım 8 8 8 8
Trafik Güvenliği 10 10 10 10
EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI DERS SAATLERİ
KONULAR
ÜDY3 ÜDY4 ODY3 ODY4
Minimum Eğitim Süresi (Ders Saati) 130 105 95 72
MEVZUAT VE HUKUK 52 27 49 26
Ulaştırma Mevzuatı 9 5 9 5
Ulusal 5 5 5 5
Uluslararası 4 0 4 0
Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri 10 10 10 10
Anayasa 2 2 2 2
Ticaret Hukuku 2 2 2 2
İş Hukuku 2 2 2 2
Medeni Hukuk 2 2 2 2
Vergi Hukuku 2 2 2 2
Yasal Sorumluluklar ve Sigorta 12 6 12 6
Yasal Sorumluluklar 3 3 3 3
Sorumluluk Sigortaları 3 3 3 3
CMR Sözleşmesi 3 0 3 0
CMR Sorumluluk Sigortaları 3 0 3 0
Sözleşmeler 6 3 6 3
Ulusal  3 3 3 3
Uluslararası 3 0 3 0
Gümrük ve TIR Mevzuatı 8 3 5 2
Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı 3 3 2 2
TIR Mevzuatı 5 0 3 0
Uluslararası Konvansiyonlar 3 0 3 0
Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri 4 0 4 0
İDARİ ve MALİ YÖNETİM 42 42 22 22
Mali Yönetim 12 12 9 9
Finansal Yönetim 3 3 2 2
Güzergah, Belge ve Maliyet Analizleri 6 6 5 5
Ticari Belgeler 1 1 1 1
Vergi Kanunları ve Uygulamaları 2 2 1 1
İdari Yönetim 30 30 13 13
Müşteri İlişkileri Yönetimi 5 5 2 2
Pazarlama 5 5 2 2
İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi 5 5 2 2
Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi 5 5 2 2
Bilgi İşlem ve Haberleşme Teknolojileri 3 3 2 2
Lojistik,Sevkiyat ve Depo Yönetimi 7 7 3 3
PAZAR/PİYASA ŞARTLARI 18 18 9 9
Taşımacılık Politikaları 3 3 1 1
Ulaştırma Koridorları ve Güzergahlar 2 2 1 1
Taşımacılık Tipleri ve Karşılaştırmaları 2 2 2 2
Kurum ve Kuruluşlar 3 3 1 1
Pazara Giriş Şartları 5 5 2 2
Teknik Standartlar 3 3 2 2
GÜVENLİK 18 18 15 15
İlkyardım 2 2 2 2
AETR,ADR ve Yükleme Güvenliği 8 8 5 5
Trafik Güvenliği 8 8 8 8